Sjøenergianlegg

Sjøbølger kan generere mykje energi

Frisk bris på åpent hav kan skape sjøbølger med høgd opp til 1,5 meter. Mange små bølgekraftverk plassert i ein sirkel vil gjere vedlikehaldet lettare. Kvart bølgekraftverk kan koplast i frå og takast inn på land for vedlikehald. 

Illustrasjonen ovanfor syner eit bølgekraftanlegg som har 20 småkraftverk plassert i ein sirkel med diameter 130 meter. Dersom den gjennomsnittlege energien i bølgene er 40 kW per meter vil anlegget produsere 1,62 MW.
260 anlegg vil årleg produsere ca 3,6 TWh. Anlegga vil kreve eit areal på 0,13 x 47 km

Illustrasjonen ovanfor syner eit bølgekraftanlegg som har 8 samlingar av småkraftverk der kvar samling har 20 småkraftverk plassert i ein sirkel med diameter 130 meter. Dersom den gjennomsnittlege energien i bølgene er 40 kW per meter vil anlegget produsere 12,96 MW.
32 anlegg vil årleg produsere ca 3,6 TWh. Anlegga vil kreve eit areal på 0,73 x 25 km