Om nettstaden

I 2000 begynte eg å utarbeide løysingar for utvinning av energi frå sjøbølger, vind, tidevatn og elvar. Resultata av arbeidet er presentert på denne nettstaden. Nokre av løysingane vart patenterte men eg har valgt å ikkje oppretthalde dei slik at andre fritt kan nytte løysingane. Eg håpar dei vil vere av interesse.

Arvid Nesheim